Gương bát quái hổ phù K1220

bat-quai-ho-phu-k1220-02 + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bọc nhôm (Quảng Đông) + Kích thước (đường kính): 12cm + Khối lượng: 143g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí, gần chùa, dền miếu… + Cách sử dụng: treo

Gương bát quái đồng hổ phù G246

mat-ho-phu-g246-2 + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái hổ phù bằng đồng (Quảng Đông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 10cm x 4cm + Khối lượng: 290g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí, gần chùa,

Gương bát quái đồng âm dương K1224

bat-quai-K1224-01 + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái đồng âm dương ngủ sắc + Kích thước (đường kính): 9cm + Khối lượng: 164g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí,… + Cách sử dụng: treo ngoài cửa chính hoặc cửa

Gương bát quái gỗ âm dương K122

bat-quai-am-duong-K122-02 + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái gỗ âm dương, chạm đồng nổi (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 12.5cm + Khối lượng: 84g + Ý nghĩa: trấn nhà, tịch tà, hóa giải sát khí. + Cách sử dụng: treo trước cửa. + Giá bán: 297,000

Gương bát quái gương phẳng Q005

+ Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái nhôm gương cầu phẳng (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 10.7cm + Khối lượng: 118g + Ý nghĩa: thu hút khí tốt, ngăn cản, hóa giải khí xấu. + Cách sử dụng: treo trước cửa. + Giá: 288.000 vnd

Gương Bát Quái – Gương Bát Quái Phong Thủy – Gương Bát Quái Tránh Tà